ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ

ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾਪਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦਾ …

Read More

ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਟੇਸਟੀ ਐਪਲ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ

ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ …

Read More

ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਾਓ ਟੇਸਟੀ ਮੰਚੂਰੀਅਨ

ਮੰਚੂਰੀਅਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਾਲਾਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਮੰਚੂਰੀਅਨ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੰਚੂਰੀਅਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਦਾ …

Read More

ਟੇਸਟੀ ਪਾਵ ਭਾਜੀ ਦੀ ਆਸਾਨ ਰੇਸਿਪੀ

ਪਾਵ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁੱਖ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪਾਵ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ………. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਾਵ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁੱਖ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ …

Read More

ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਓ ਟੇਸਟੀ ਚਾਕਲੇਟ ਆਈਸ ਕਰੀਮ

ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਪਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਪਰ ਗਰਮੀ …

Read More